Mgr. Václav Jelínek Ph.D.

Pozice postdoktorand
Zaměření evoluční a behaviorální ekologie

+420 560 590 612

Výzkumné směry

  • Evoluční ekologie ptáků
  • Behaviorální ekologie
  • Mezidruhový a vnitrodruhový hnízdní parazitismus

Vzdělání

  • 2005–2008: bakalářské studium – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor biologie. Bakalářská práce: Kvalita hnízda jako součást reprodukčního úspěchu u ptáků.
  • 2008–2010: magisterské studium – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra ekologie, obor ekologie. Diplomová práce: Vliv kvality hnízda na reprodukční úspěšnost rákosníka velkého
  • 2010-2017: doktorské studium – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra ekologie, obor ekologie. Dizertační práce: Úloha hnízda při reprodukci rákosníka velkého

Současní studenti

  • Bc. Jana Hodanová: Vliv vnitrodruhového hnízdního parazitismu na reprodukční úspěch samic vlaštovky obecné (Mgr. práce)

Publikace

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2012

2011