Mgr. Jana Albrechtová

Pozice doktorand
Zaměření evoluční biologie

+420 731475456
Albrechtová Jana

Výzkumné směry

  • hybridní zóna (HZ) myši domácí- studium prezygotických reprodukčně izolačních mechanismů – afinita spermií a oocytů jako fenotypový projev genetických nekompatibilit začínající speciace,
  • imunogenetické studium HZ – objasnění role intekce patogen X hostitel ve speciaci; zaměření na detekci parazitů, virů a bakterií v HZ myši domácí.

Vzdělání

  • 1994-2002: Gymnázium Mladá Boleslav.
  • 2002-2007: magisterské studium – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie, oddělení etologie a ekologie, Mgr. práce: Efekt inkubační teploty na chování u gekončíka Coleonyx elegans (Squamata: Eublepharidae): test aktivity, potravního chování a neofobie, (vedoucí L.Kratochvíl).
  • 2007–současnost: Ph.D. studium – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie, oddělení biodiversity. Ph.D.práce: Reprodukčně-izolační mechanismy v hybridní zóně myši domácí, (vedoucí J.Piálek).

Zaměstnání

  • 2008-současnost: Ústav biologie obratlovců, oddělení populační biologie – doktorand na projektu: Imunogenetické studium hybridní zóny myší domácích.
  • 2012-současnost: Ústav biologie obratlovců, oddělení populační biologie, projekt Věda všemi smysly – odborný garant.
  • 2012-současnost: Univerzita Palackého v Olomouci, spolupráce na projektu Post-copulatory sexual selection and the biology of avian sperm: within population processes and interspecific patterns in songbirds (řešitel T.Albrecht).

Projekt

Věda všemi smysly

Publikace

2023

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011