Vliv nepůvodních ryb na diverzitu původních parazitů ve sladkovodních ekosystémech (2023–2025)

Číslo projektu 23-07185S
I. číslo G354
Období 1. 1. 2023 — 31. 12. 2025

Cílem navrhovaného projektu je pomocí terénního a experimentálního přístupu vyhodnotit vliv introdukce nepůvodních druhů ryb na změny v taxonomické a fylogenetické diverzitě původních parazitů a přenos parazitů ve vodních ekosystémech.