Význam koevoluce pro ekologickou speciaci (2021–2025)

Číslo projektu 21-00788X
I. číslo G342
Období 1. 1. 2021 — 31. 12. 2025

Tento projekt se bude věnovat jedné ze zásadních otázek současného ekologického a evolučního výzkumu – jak koevoluční procesy a ekologické interakce ovlivňují biodiverzitu na malých a velkých prostorových škálách. Pro studium poslouží dva unikátní modely reprodukčního parasitizmu (ryby hořavky a peřovci kukaččí) s jasně definovanými koevolučními partnery a snadno přístupné laboratornímu i terénnímu výzkumu. Pomocí srovnávacího a experimentálního objasníme podmínky pro vznik a časnou evoluci hostitelské specificity, její stabilitu a omezení, a její vliv na biologickou diverzitu. V rámci řešení budeme kombinovat laboratorní a terénní výzkum s metodami populační genetiky, fylogenetiky a matematického modelování. Projekt by měl přispět k rozluštění jedné ze zásadních otázek výzkumu koevolučních vztahů – jak a proč se někteří parazité stávají hostitelskými specialisty a jak tento proces ovlivňuje ekologickou speciaci.
1. Vysvětlit původ a časnou evoluci hostitelské specializace
2. Kvantifikovat obecné rysy hostitelské specializace a určit její souvislost s konkrétními klíčovými znaky parazitů a biologickou diverzifikací.
3. Pochopit výhody a omezení hostitelské specializace.