Termální nika: zhodnocení současného konceptu u ektotermních obratlovců (2015–2017)

Číslo projektu 15-07140S
I. číslo G303
Období 1. 1. 2015 — 31. 12. 2017

Koncept termální niky představuje důležitý nástroj pro pochopení vztahu mezi organismy a jejich teplotním prostředím jak v ekologickém, tak v evolučním časovém rámci. Vědecký pokrok v této oblasti byl ztížen neshodou mezi četnými teoriemi a pozorováním. Tento rozpor, mezi jiným, pramení z použití různých nepřímých odhadů charakterizujících termální niku. V tomto projektu bude aplikován integrativní přístup mezi fyziologií a ekologií k experimentálnímu zhodnocení současného konceptu termální niky u ektotermních obratlovců. Tento cíl bude dosažen (1) zkoumáním spojitosti mezi teplotními nároky druhů a energetickým metabolismem od individuální po populační úroveň a (2) testováním tezí teorie ekologické niky o koexistenci druhů v jejich teplotním prostředí. Výsledky přispějí k pochopení termální niky od jejíž mechanismů po vnitro- a mezipopulační vzory.