Složky pohlavního výběru monogamního kura koroptve polní (2008–2012)

Číslo projektu GA206/08/1281
I. číslo 373
Období 1. 1. 2008 — 31. 12. 2012

Zhodnotit signální funkci samčích a samičích ornamentů u koroptve a posoudit vztahy mezi kvalitou ornamentů, imunitní odpovědí, parazitární zátěží, přežíváním jedinců a přítomností různých alel genů, jež se uplat?ují v imunitním systému. Popis genů MHC a TLR a zda jsou významné při výběru partnera.