Personality, reprodukční strategie samců a role samic v pohlavním výběru: studie modelových druhů ryb (2009–2012)

Číslo projektu 206/09/1163
I. číslo 381
Období 1. 1. 2009 — 31. 12. 2012

Teorie pohlavního výběru vysvětluje adaptace sloužící k maximalizaci reprodukční úspěšnosti jednotlivců zvyšováním počtu potomstva a párováním s kvalitními partnery. V rámci tohoto projektu jsme zkoumali tři zanedbávané oblasti výzkumu pohlavního výběru: (1) souvislost mezi osobnostními charakteristikami (temperamentem) a alternativním reprodukčním chováním, které jedinec upřednostňuje při maximalizaci své reprodukční úspěšnosti, (2) vliv demografických parametrů na směr a sílu selekce znaků ovlivňovaných pohlavním výběrem v sérii přírodních populací a (3) roli samic v evoluci, úspěšnosti a stabilní koexistenci alternativního reprodukčního chování samců a pohlavní výběr samic. Většina experimentů byla prováděna na hořavce duhové a hořavce očkaté, ovšem pro některé experimenty jsme použili druhy ryb s odlišným párovacím systémem (vnitřní oplození – živorodky Poecilia, samčí dominance – halančíci Nothobranchius), což nám umožnilo dosáhnout výsledků zobecnitelných v širším kontextu.