Úloha interakcí predátor-kořist v koadaptaci termální biologie (2010–2013)

Číslo projektu P506/10/2170
I. číslo 384
Období 1. 1. 2010 — 31. 12. 2013

Primárním úkolem navrhovaného projektu je zhodnotit vliv interakcí mezi predátorem a kořistí na koadaptaci termální biologie s použitím larev čolků a šídel jako modelového systému. To konkrétně zahrnuje (1) zhodnocení překryvu fundamentální a realizované termální niky predátora a kořisti, (2) test vlivu rizika predace na optimalizaci mateřských preferencí pro ovipozici, termoregulačního chování larev a termální plasticity larválních znaků důležitých pro vyhýbaní a únik před predátorem. Terénní, seminaturální a laboratorní experimenty budou použity ke zjištění jak je proces koadaptace termální biologie u kořisti ovlivňován přítomností predátora nebo jeho chemických podnětů. Tyto výsledky mohou přispět k dalšímu vývoji stávající teorie jak evoluční termální biologie, tak i ekologie společenstev.