TEAM

Evoluční ekologie ryb

Evoluční ekologie

Náš výzkum se zabývá evoluční ekologií – snažíme se porozumět tomu, jak ekologické faktory ovlivňují evoluční změny, a jaký dopad mají evoluční adaptace a fylogenetická omezení na ekologii jednotlivých druhů. Naše studie kombinují terénní výzkum s experimenty v laboratoři i polopřirozených podmínkách a využívají kombinaci etologických, genetických, histologických a fyziologických přístupů. Na modelu sladkovodních ryb se zabýváme především evolucí stárnutí a jeho vlivu na ostatní části životní historie, koevolucí mezi reprodukčními parazity a jejich hostiteli, rychlými adaptivními změnami v reakci na biologické invaze, pohlavním výběrem, evolucí párovacích systémů a jejich vlivem na dynamiku biodiverzity a mechanismy adaptace embryonálních stadií (ryb) na extrémní prostředí. Práce probíhá především s využitím kaprovitých ryb hořavek, peřovců kukaččích z jezera Tanganika a krátkověkých halančíků z východní Afriky.