TEAM

Výzkumná skupina evoluční ekologie ryb

Evoluční ekologie

Náš výzkum se zabývá evoluční ekologií – snažíme se porozumět tomu, jak ekologické faktory ovlivňují evoluční změny, a jaký dopad mají evoluční adaptace a fylogenetická omezení na ekologii jednotlivých druhů. Naše studie kombinují terénní výzkum s experimenty v laboratoři i polopřirozených podmínkách a využívají kombinaci etologických, genetických, histologických a fyziologických přístupů. Na modelu sladkovodních ryb se zabýváme především evolucí stárnutí a jeho vlivu na ostatní části životní historie, koevolucí mezi reprodukčními parazity a jejich hostiteli, rychlými adaptivními změnami v reakci na biologické invaze, pohlavním výběrem, evolucí párovacích systémů a jejich vlivem na dynamiku biodiverzity a mechanismy adaptace embryonálních stadií (ryb) na extrémní prostředí. Práce probíhá především s využitím kaprovitých ryb hořavek, peřovců kukaččích z jezera Tanganika a krátkověkých halančíků z východní Afriky.

vedoucí skupiny

+420 543 422 522, reichard@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb

vědecký pracovník kmenový

+420 543 422 527, blazek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
+420 543 422 557, polacik@ivb.cz, behaviorální a evoluční ekologie ryb
+420 543 422 538, vrtilek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb

postdoktorand

+420 560 590 607, bartakova.v@ivb.cz, molekulární ekologie
+420 543 422 527, englmaier@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
lfaqua@gmail.com, ekologie a evoluční biologie ryb, taxonomie
wenjing@ivb.cz, Evo-devo
+420 543 422 527, zimmermann@ivb.cz, reprodukční strategie ryb, reprodukční parazitismus

doktorand

+420 543 422 522, abhishek@ivb.cz, evoluční ekologie ryb
+420 543 422 557, koch@ivb.cz, behavioural ecology, brood parasitism

ostatní administrativní a techničtí pracovníci

+420 543 422 527, vhomolka@ivb.cz, technik
+420 543 422 527, veleba@ivb.cz, administrativně-technický pracovník

hostující vědecký pracovník

Carl Smith   smith@ivb.cz, evoluční ekologie ryb

Rowena Spence   evoluční ekologie ryb