TEAM

Výzkumná skupina evoluční ekologie ptáků

Evoluční ekologie

Skupina se zaměřuje na pochopení toho, jak se ptáci rozmnožují, vybírají si partnera a optimalizují alokaci zdrojů do růstu, přežití a reprodukce k maximalizaci fitness. Detailní reprodukční a demografická data spolu s genomickými a proteomickými přístupy jsou využívána ke studiu pre- a postkopulačních epizod výběru partnera, a dále k identifikaci částí genomu ovlivňujících fitness jedince (např. morfologie spermií, druhotné ornamenty samců, variabilita v imunitních genech, délka života) či hrajících roli v procesu speciace. Metabolomický přístup pomáhá identifikovat molekulární mechanismy a biomarkery individuální kondice a stárnutí. Členové týmu zkoumají distribuci fyziologických a pohlavně selektovaných znaků s využitím komparativních přístupů napříč ptačí fylogenezí, a testují hypotézy týkající se role fyziologických mechanismů v evoluci ptačích životních strategií. Makrofyziologické přístupy jsou pak využívány k determinaci environmentálních a fyziologických faktorů ovlivňujících rozšíření ptačích druhů v rámci elevačních gradientů v tropech.

vedoucí skupiny

+420 560 590 614, albrecht@ivb.cz, evoluční ekologie, ekologie ptáků

vědecký pracovník kmenový

+420 560 590 604, tomasek@ivb.cz, evoluční ekologie a ekofyziologie

postdoktorand

+420 560 590 614, albrechtova@ivb.cz, postkopulační pohlavní výběr
+420 560 590 612, jelinek@ivb.cz, evoluční a behaviorální ekologie

doktorand

+420 560 590 607, kauzal@ivb.cz, ekologická a evoluční endokrinologie
+420 560 590 607, kralova@ivb.cz, imunogenetika

ostatní administrativní a techničtí pracovníci

jika.p.m@seznam.cz, technik