TEAM

Evoluční ekologie ptáků

Evoluční ekologie

Skupina se zaměřuje na pochopení toho, jak se ptáci rozmnožují, vybírají si partnera a optimalizují alokaci zdrojů do růstu, přežití a reprodukce k maximalizaci fitness. Detailní reprodukční a demografická data spolu s genomickými a proteomickými přístupy jsou využívána ke studiu pre- a postkopulačních epizod výběru partnera, a dále k identifikaci částí genomu ovlivňujících fitness jedince (např. morfologie spermií, druhotné ornamenty samců, variabilita v imunitních genech, délka života) či hrajících roli v procesu speciace. Metabolomický přístup pomáhá identifikovat molekulární mechanismy a biomarkery individuální kondice a stárnutí. Členové týmu zkoumají distribuci fyziologických a pohlavně selektovaných znaků s využitím komparativních přístupů napříč ptačí fylogenezí, a testují hypotézy týkající se role fyziologických mechanismů v evoluci ptačích životních strategií. Makrofyziologické přístupy jsou pak využívány k determinaci environmentálních a fyziologických faktorů ovlivňujících rozšíření ptačích druhů v rámci elevačních gradientů v tropech.