Strategie sladkovodních ektotermů pro oteplující se svět: pohled od jedince po společenstva (2021–2024)

Číslo projektu 21-29169S
I. číslo G343
Období 1. 7. 2021 — 30. 6. 2024

Klimatická změna je jedním z klíčových stresorů ohrožujících budoucnost živých organismů na Zemi. Probíhající globální oteplování je spojeno s předvídatelnou a náhodnou proměnlivostí teplot, jejichž dopad na biotu není úplně pochopen. Sladkovodní ektotermové jsou zvláště zranitelní zvyšujícími se teplotami vzhledem k jejich omezeným možnostem snížit jejich vystavení lokální klimatické změně pomocí behaviorálních odpovědí. Našim cílem je propojit experimentální přístupy a numerické simulace, abychom vyvinuli mechanistický rámec pro integrativní adaptivní kapacitu u sladkovodních organismů pro realistické vzory oteplování s použitím ocasatých obojživelníků a vybraných bezobratlých taxonů jako modelových skupin. Zaměříme se na vliv předvídatelné, náhodné a extrémní teplotní proměnlivosti na termální reakční normy fyziologických, behaviorálních a ekologických znaků, a budeme zkoumat jejich důsledky pro mezidruhové interakce a odpovědi na úrovni společenstev. Naše výsledky přispějí k vylepšeným předpovědím dopadů klimatické změny na sladkovodní biodiverzitu a dynamiku společenstev.