Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variability (2015–2017)

Číslo projektu 13-05872S
I. číslo 398
Období 1. 1. 2015 — 31. 12. 2017

Populace jednotlivých druhů se mohou lišit ve schopnosti kolonizovat nová území. V rámci projektu studujeme vnitrodruhovou variabilitu v úspěšnosti invaze a jejího dopadu na původní druhy za využití oboustranného vztahu mezi hořavkami (Rhodeus amarus) a mlži z čeledi Unionidae. Tento vztah je ovlivněn recentními invazemi škeble asijské (Anodonta woodiana), slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) a potenciální invazí hořavky očkaté (Rhodeus ocellatus). Projekt studuje dopady těchto invazí na úrovni jedinců, populací a společenstev. Konkrétně studujeme vliv dospělých mlžů na demografické parametry R. amarus, schopnost parazitických larev invazních mlžů využívat rybí hostitele, dopad A. woodiana na evropská společenstva mlžů, demografické a evoluční procesy během invaze A. woodiana, potenciál populací R. ocellatus k invazi ve střední Evropě a vliv D. polymorpha na původní a nepůvodní druhy mlžů a hořavek. Výsledky ukáží, jak nepůvodní druhy interagují s původními druhy i s ostatními nepůvodními druhy a jak populačně specifické parametry tyto interakce ovlivňují.