Nový systém k pochopení reprodukčního parazitismu: peřovec kukaččí parazitující africké cichlidy (2018–2020)

Číslo projektu 18-00682S
I. číslo G327
Období 1. 1. 2018 — 31. 12. 2020

Mezidruhový hnízdní parazitismus je znám u ptáků a sociálního hmyzu – u ostatních taxonů je extrémně vzácný. Sumec peřovec kukaččí je sladkovodní ryba parazitující snůšky cichlid pečujících o své potomstvo v hrdelním vaku. Peřovci se líhnou líhnou dříve než potomstvo hostitelů a predují jejch potomstvo již během inkubace. Přestože v přírodních podmínkách byla tato reprodukční strategie popsána před více než 30 lety, experimentální studie v laboratoři dosud neexistují. Tento projekt navrhuje několik komplementárních pokusů s peřovci a jejich potvrzenými a potenciálními hostiteli z pohledu parazita a z pohledu hostitele. Pomocí přirozené a umělé parazitace plánujeme popsat adaptace parazita, kvantifikovat ztráty hostitele a testovat protiadaptace hostitelů za využití sympatrických hostitelů, sympatrických nehostitelských druhů a alopatrických (evolučně naivních) druhů cichlid. Za využití genetických metod také plánujeme testovat existenci hostitelsky specifických linií v přírodních populacích peřovců. Projekt vychází z dlouhodobé znalosti studovaného systému a pilotních studií.