TEAM

Skupina evolučního modelování

Evoluční ekologie

Výzkum ve skupině Evoluční modelování se zaměřuje na interakce organismů s jejich prostředím a jinými organismy, se kterými sdílejí prostor. Používáme teoretické a empirické přístupy ke studiu genetické, fyziologické a ekologické různorodosti v čase, abychom odhalili komplexní síť vlivů, která určuje přežití, zdatnost a reprodukci. Změny prostředí a podnebí ovlivnily vývoj obratlovců, přičemž antropogenní tlak zvyšuje rychlost změn během holocénu. Výzkumné projekty zahrnují dynamiku predátorů a kořisti volně žijících živočichů v zemědělské krajině, maskování a nápadnost u malých obratlovců v souvislosti se změnou sezónní fenologie stárnutí vegetace, vývoj znaků s ohledem na rychlost kolonizace nebo reakce hostitele na tlak patogenů.

vedoucí skupiny

+420 560 590 605, martinkova@ivb.cz, statistické modelování biotických interakcí

hostující vědecký pracovník

+420 560 590 612, 328868@mail.muni.cz, behaviorální ekologie hlodavců

doktorand

517717@mail.muni.cz, behaviorální ekologie