Embryo a jeho prostředí - anuální ryby jako unikátní model pro studium embryonální ekologie (2018–2020)

Číslo projektu 18-26284S
I. číslo G326
Období 1. 1. 2018 — 31. 12. 2020

Projekt má za cíl odhalit kauzální aspekty interakce mezi prostředím a embryem s využitím anuálních ryb jako modelových organismů. Anuální ryby jsou stále více využívány v laboratorních experimentech jako modely pro biologický výzkum. V přírodě žijí v dočasných, každoročně vysychajících tůních. Jejich embrya jsou odolná vůči podmínkám sucha a přežívají v sedimentu dna tůní, plně vystavena proměnlivému prostředí. Nepředvídatelnému prostředí se anuální ryby přizpůsobily velice variabilním průběhem embryonálního vývoje. V projektu 1) popíšeme průběh embryonálního vývoje u přírodních populací (doposud nezkoumán) afrických a jihoamerických anuálních ryb, dvou evolučně nezávislých ekologicky konvergentních linií, a zhodnotíme platnost teoretických modelů, 2) provedeme laboratorní experimenty, které objasní roli vybraných faktorů v embryonálním vývoji.