Genetická struktura populací tetřívka obecného v České republice (2006–2008)