Genetic structure of black grouse populations in the Czech Republic (2006–2008)

Řešitel Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
Číslo projektu GP206/06/P302
I. číslo 368
Období 1. 1. 2006 — 31. 12. 2008