TEAM

Skupina pro výzkum hnízdního parazitismu

Evoluční ekologie

Zabýváme se studiem různých aspektů unikátní rozmnožovací strategie obratlovců – hnízdního parazitismu. Zaměřujeme se na 1) obligátní mezidruhový hnízdní parazitismus kukačky obecné (Cuculus canorus), jež parazituje rákosníky rodu Acrocephalus a 2) vnitrodruhový hnízdní parazitismus vyskytující se u vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Studujeme ekologické a evoluční mechanismy těchto reprodukčních strategií, zejména rozmanité morfologické, fyziologické a behaviorální adaptace, které se vyvinuly jak u hnízdních parazitů, tak u jejich hostitelů. V neposlední řadě se snažíme identifikovat faktory podporující vznik a udržování parazitické reprodukční strategie a protiparazitických adaptací. Tyto interakce studujeme genetickým přístupem, pomocí barevného kroužkování a využíváme i videozáznamy chování a parazitací in situ. Moderní metody modelování vnímání barev a vzorů využíváme ke studiu vlivu zrakových signálů na chování hostitele (např. rozpoznávání mimetických parazitických vajec).