Toll-like receptory u pěvců: popis, polymorfismus a evoluční důsledky alelické variability (2010–2014)

Číslo projektu P505/10/1871
I. číslo G383
Období 1. 1. 2010 — 31. 12. 2014

Toll-like receptory (TLRs) jsou jednou ze základních a pravděpodobně i jednou z evolučně nejpůvodnějších součástí

imunitního systému, která je zodpovědná za rozpoznání patogenů. Protože se jedná o elementy, které jsou jako jedny z prvních schopny rozpoznat potenciální nebezpečí a iniciovat imunitní odpově?, jejich význam v úspěšné odpovědi proti patogenům je zcela zásadní. Ačkoliv asociace mezi variabilitou těchto genů a některými parametry životních historií může být velmi důležitá, dosud neexistuje studie, která by popisovala vliv genetické variability TLR genů na kondici, zdraví či expresi sekundárních ornamentů u volně žijících živočichů. Navrhovaný projekt má za cíl charakterizovat TLR geny u pěvců (u ptáků byly dosud studovány pouze u kuřete). Tato prvotní informace bude dále využita pro studium polymorfismu na (1) vnitropopulační úrovni ve vztahu k parametrům zdraví a fitness, (2) na mezipopulační úrovni v různých oblastech výskytu druhu ve vztahu k detekci selekce a (3) na mezidruhové úrovni, aby mohl být rekonstruován fylogenetický vývoj TLR receptorů u pěvců.