Latitudinální a altitudinální trendy v pace-of-life pěvců (2017–2019)

Číslo projektu 17-24782S
I. číslo 318
Období 1. 1. 2017 — 31. 12. 2019

Environmentální gradienty poskytují vhodný modelový systém ke studiu vlivu role variablity prostředí v evoluci life-history znaků a s nimi souvisejících pace-of-life syndromů (POLS). V rámci tohoto projektu bude využit komparativní přístup a testován základní předpoklad kontrastních POLS znaků při srovnání druhů tropické a temperátní zóny, což by mělo odpovídat dobře dokumentovaným posunům k rychlejším životním strategiím ptáků se vzůstající zeměpisnou šířkou. Aby bylo možno stanovit, zda v rámci altitudinálního gradientu dochází k podobným posunům POLS se stoupající nadmořskou výškou, projekt se zaměří na detailní studium dynamiky POLS podél výškového gradientu na Mt Cameroon, vůbec poprvé v rámci tropů Starého světa. S využitím multidisciplinárních přístupů a metod v současné době v zoologickém a ekologickém výzkumu novátorských, bude možno pochopit fyziologické a imunologické mechanismy hrající roli v evoluci životních strategií.