Molekulární mechanismy morfologické variability spermií pěvců (2019–2021)

Číslo projektu 19-22538S
Období 1. 1. 2019 — 31. 12. 2021

Objasnění genetické architektury determinující morfologii spermií a studium obecnějších evolučních zákonitostí za využití výsledků detailních vnitrodruhových studií a komparativního genomického a proteomického přístupu a se zahrnutím druhů s kontrastní morfologií spermií.