Reprodukční strategie obligátního hnízdícího parazita: výběr hostitele, poměr pohlaví mláďat a individuální úspěšnost (2017–2019)

Číslo projektu 17-12262S
I. číslo 317
Období 1. 1. 2017 — 31. 12. 2019

Hnízdní parazitizmus u ptáků představuje ideální systém pro studium koevoluce, protože během koevolučního soupeření mezi parazity a jejich hostiteli se vyvinula řada adaptací a protiadaptací. I když je tento fascinující fenomén intenzivně studován, stále ještě existuje řada nezodpovězených otázek na straně parazita i hostitele. V tomto projektu se zaměříme na dosud málo prozkoumané oblasti hnízdní biologie parazita, jako je výběr hostitele, alokace pohlaví mláďat a jejich přežívání, jakož i na reprodukční úspěšnost parazita, a na to, jak jsou tyto charakteristiky ovlivněny kvalitou hostitele. Protože studovat hnízdní biologii parazitů je v důsledku jejich skrytého způsobu života logisticky velmi obtížné, využijeme progresivní metodické přístupy, které zohledňují identitu jedinců. Jelikož výběr hostitele a individuální fitness mají zásadní důsledky pro populaci parazita i hostitele, náš výzkum přispěje k lepšímu pochopení dynamiky vztahů mezi parazitem a hostitelem, a tedy obecně i k porozumění koevolučních procesů.