Chromozom specifický pro germinální linii pěvců: porozumění jeho vzniku, funkci a roli v evoluci (2020–2023)

Číslo projektu 20-23794S
I. číslo G334
Období 1. 1. 2020 — 30. 6. 2023

Cílem tohoto projektu je studium chromozomu specifického pro germinální linii a jeho role v evoluci pěvců za využití nových cytogenetických, molekulárních a genomických přístupů.