MEZEK: Mezinárodní spolupráce v ekologické a evoluční biologii obratlovců (2018–2020)

Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008027
I. číslo G421
Období 1. 5. 2018 — 31. 12. 2020

Rozvoj moderních technologií spojený se sofistikovanou analýzou dat umožňuje využít studium evolučních a ekologických procesů pro výzkum biologie stárnutí, šíření symbiontů a patogenů či procesů formujících současnou biodiverzitu. Cílem projektu MEZEK je strategický rozvoj spolupráce v rámci prestižních mezinárodních sítí řešících naléhavé společenské výzvy v oblasti zdraví a životního prostředí, s důrazem na efektivní přenos znalostí ze zahraničí a aplikaci nejmodernějších výzkumných přístupů.