Biologie rypošovitých z mezických tropických oblastí (2008–2011)

Číslo projektu IAA601410802
I. číslo 115
Období 1. 1. 2008 — 31. 12. 2011

Rypošovití jsou modelovým príkladem adaptací na život v podzemním ekotopu unikátní díky variabilitě sociálních systémů. Přestože jsou studováni pres 20 let, vetšina informací byla získána na sociálních druzích. V rámci sociálních druhů údaje z přirozených podmínek existují témeř výhradně pro ty z aridních oblastí jižní Afriky a Keni. Hlavním cílem je získat data o biologii solitérních a sociálních druhů z mezických oblastí tropické Afriky. Terénní výzkum bude zaměřen na autekologii, aktivitu, potravní strategie, dynamiku podzemních systému. Určen bude jejich taxonomický status, reprodukční systémy a fylogeografie. Experimentálně se budou testovat dosavadní zjištění o smyslové ekologii a aktivite. Budou provedeny experimenty na ekofyziologické adaptace, komunikaci a faktory ovliv?ující aktivitu. Získaná data a jejich srovnání s druhy z aridních oblastí jsou nezbytné pro hodnocení evoluce rypošů, adaptací na život v podzemním
ekotopu, významu jejich sociality a fylogeografie této skupiny.