TEAM

Skupina ekologie a migrace ptáků

Evoluční ekologie

V týmu Ekologie a migrace ptáků studujeme nejrůznější ekologická témata primárně na ptácích. Naše hlavní výzkumné otázky se týkají migrace, prostorové ekologie a demografie tažných populací. Propojujeme hnízdiště a zimoviště, studujeme tahovou konektivitu a vyhodnocujeme efekt klimatu a prostředí, abychom porozuměli sezonním interakcím v rámci ročních cyklů. K tomu využíváme různá zařízení pro individuální sledování ptáků, stabilní izotopy a data z dálkového průzkumu Země. Díky kombinaci těchto poznatků s dlouhodobými daty o reprodukci a přežívání modelujeme demografické procesy, abychom pochopili klíčové mechanismy zodpovědné za populační změny. Kromě toho pracujeme na metaanalýzách shrnujících zásadní ekologická témata, podporujeme opakované vědecké využití již nasbíraných biologických vzorků a vytváříme nové kontinentální izotopové mapy k zeměpisnému přiřazení původu živočišných tkání.

vedoucí skupiny

+420 543 422 550, prochazka@ivb.cz, behaviorální ekologie a migrace ptáků

vědecký pracovník grantový

+420 543 422 550, pozgayova@ivb.cz, behaviorální ekologie

doktorand

brlik@ivb.cz, migrace ptáků a ptačí společenstva
+420 543 422 545, katka.minda@seznam.cz, populační ekologie, migrace ptáků