TEAM

Skupina ekologie a migrace ptáků

Evoluční ekologie

V týmu Ekologie a migrace ptáků studujeme nejrůznější ekologická témata primárně na ptácích. Naše hlavní výzkumné otázky se týkají migrace, prostorové ekologie a demografie tažných populací. Propojujeme hnízdiště a zimoviště, studujeme tahovou konektivitu a vyhodnocujeme efekt klimatu a prostředí, abychom porozuměli sezonním interakcím v rámci ročních cyklů. K tomu využíváme různá zařízení pro individuální sledování ptáků, stabilní izotopy a data z dálkového průzkumu Země. Díky kombinaci těchto poznatků s dlouhodobými daty o reprodukci a přežívání modelujeme demografické procesy, abychom pochopili klíčové mechanismy zodpovědné za populační změny. Kromě toho pracujeme na metaanalýzách shrnujících zásadní ekologická témata, podporujeme opakované vědecké využití již nasbíraných biologických vzorků a vytváříme nové kontinentální izotopové mapy k zeměpisnému přiřazení původu živočišných tkání.

vedoucí skupiny

+420 543 422 550, prochazka@ivb.cz, behaviorální ekologie a migrace ptáků

vědecký pracovník grantový

+420 543 422 550, pozgayova@ivb.cz, behaviorální ekologie

postdoktorand

brlik@ivb.cz, migrace ptáků a ptačí společenstva

Studenti

Jakub Hrouda: Tažní živočichové v urbánním prostředí: adaptace, limitace a implikace pro populace (Bc. práce).

Terézia Mikolášová: Ako prežívajú trsteniariky veľké v ČR? Vyhodnotenie dvoch projektov RAS vrátane metodických odporúčaní (Mgr. práce).

Klára Stýblová: Dynamika izotopové niky ptáků táhnoucích na krátké a dlouhé vzdálenosti (Bc. práce).

Lukrécia Zemanová: Mezidruhová kompetice ptáků na zimovišti (Bc. práce).

David Caha: Výběr biotopů rákosníkem velkým (Acrocephalus arundinaceus) na zimovišti (Mgr. práce)

Barbora Kadlecová: Přesuny tažných suchozemských ptáků na zimovišti (Bc. práce)

Petra Kaštánková: Úspěšnost vyvedení a chování po vylétnutí z hnízda u kukaček obecných (Cuculus canorus) vychovávaných dvěma druhy hostitelů (Mgr. práce)

Emmanuel Okposio Osibeme: Zimoviště rákosníků obecných hnízdících ve střední Asii, na Blízkém východě a v severní Evropě (Mgr. práce)

Boris Prudík: Vymezení oblasti migračního rozhraní u rákosníka obecného v Evropě (Mgr. práce)

Tadeáš Serafin: Habitatová specializace tažných druhů ptáků na zimovištích: metaanalýza hlavních prediktorů (Bc. práce)

Jaromíra Zálišová: Celoroční specialisté? Habitatové niky migrantů na hnízdištích a zimovištích (Bc. práce)