Fenotypová plasticita termálně fyziologických znaků u čolků (2006–2008)

Číslo projektu GA206/06/0953
I. číslo 363
Období 1. 1. 2006 — 31. 12. 2008

Hlavním cílem evoluční fyziologie je pochopení adaptivního významu fyziologické plasticity v termálně proměnlivém prostředí. Primárním úkolem navrhovaného výzkumu je zhodnotit, zda fenotypová plasticita indukovaná během embryonálního vývoje je adaptivní pro larvy čolků. Na rozdíl od předchozích prací (1) bude navrhovaný projekt zaměřen na plasticitu indukovanou během embryonálního vývoje, (2) bude vybrán biologicky reálný rozsah vývojových teplot, (3) bude současně testováno šest protichůdných hypotéz o plastických odpovědích na teplotu během vývoje, (4) bude použit obratlovec jako nový model pro studium fyziologické plasticity. Přibližně 1000 larev čolků bude použito ke splnění primárních výzkumných cílů tohoto projektu: (1) zhodnotit vliv mateřského výběru místa pro nakladení vajíček na indukci, směr a rozsah vývojové plasticity, (2) testovat mnohočetné hypotézy o vývojově plastických odpovědích, a (3) testovat adaptivní význam vývojové plasticity v seminaturálních podmínkách. Tento výzkum významně přispěje k pochopení adaptivního významu vývojové plasticity a její role v evoluci termální fyziologie.