Komercializace výsledků zoologického výzkumu - aplikace využitelné v praktické ochraně přírody (2016–2019)

Číslo projektu TG03010048
I. číslo G
Období 1. 1. 2016 — 31. 12. 2019

Cílem projektu je v souladu s národními prioritami zásadně přispět k využití a komercializaci výsledků zoologického výzkumu Ústavu biologie obratlovců AV ČR. v.v.i., které se uplatní v praktické ochraně přírody zejména biologické rozmanitosti evropské fauny. Projekt je zaměřen zejména na podporu ověření výsledků experimentálního výzkumu a vývoje I. rychlé druhové diagnostiky ryb včetně detekce hybridů, II. umělého výtěru a odchovu juvenilních jedinců ohrožených druhů ryb a způsobu jejich dotačního vysazení, III. neletálních diagnostických (UV lampa, ELISA kit a PCR in situ) a monitorovacích prostředků (elektrolov), IV. ochranného technického prostředku proti možným škodám způsobeným vydrou rybí obsádce a V. metodik pro monitoring plísňových onemocnění netopýrů resp. obojživelníků.