Mimopárové paternity a síla sexuální selekce u sociálně monogamního pěvce (2006–2008)

Číslo projektu GA206/06/0851
I. číslo xxx
Období 1. 1. 2006 — 31. 12. 2008

Mimopárové fertilizace (EPF) jsou u sociálně monogamních pěvců běžné. Přesto je jejich význam v generování variance v reprodukčním úspěchu samců (a v evoluci druhotných samčích ornamentů) nejasný. Základním předpokladem k řešení dané problematiky je pochopení zisků jež EPF přináší samicím. Cílem tohoto projektu je stanovení 1) příspěvku EPFs k varianci v reprodukčním úspěchu samců, 2) signální funkce karotenoidního péřového ornamentu samců (indikátor „dobrých genů“?) a jeho role v determinaci mimo-párového úspěchu samců, 3) zisků z mimopárových paternit plynoucích pro samice (zisk genů pro „životaschopnost“?). Testovány budou hypotézy mimopárového párování na základě „dobrých genů“ a „maximální rozdílnosti genotypů“ jež předpokládají rozdílný příspěvek EPF k síle sexuální selekce. Hledány budou mikrosatelity pro smysluplný popis heterozygotnosti genomu. Dohromady by měly výsledky poskytnout ucelený pohled na význam mimopárových kopulací u modelového druhu pěvce.