Koevoluční zápas mezi vysoce virulentním hnízdním parazitem a jeho hlavním hostitelem (2022–2024)

Číslo projektu 22-26812S
I. číslo G346
Období 1. 1. 2022 — 31. 12. 2024

Hnízdní parazitismus ptáků je ideální systém pro studium koevoluce. Hnízdní parazité pomocí této reprodukční strategie přenechávají veškerou rodičovskou péči svým hostitelům. Během koevoluce se u hostitelů a parazitů vyvinuly nejrůznější adaptace a protiadaptace. V tomto projektu budeme zkoumat interakce hnízdního parazita, kukačky obecné (Cuculus canorus) a jejího velmi agresivního hostitele rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) v dosud velmi opomíjené fázi jejich rozmnožovacího cyklu – před nakladením parazitického vejce. Kombinací analýzy unikátních videozáznamů přirozených parazitací a experimentálních metod budeme kvantifikovat vliv různých typů podnětů a procesů na dynamiku chování parazita a hostitele. Tímto způsobem otestujeme, jakou roli v koevoluci obranných adaptací a protiadaptací hrají načasování parasitismu, kvalita teritoria hostitele a vokalizace parazita. Dále stanovíme, nakolik může být obranné chování hostitele pro jeho parazita fatální a zda konfrontace parazita hostitelem je podnětem ovlivňujícím odmítnutí parazitického vejce.