TEAM

Výzkumná skupina termální ekologie

Evoluční ekologie

Skupina termální ekologie studuje termální adaptaci v širším smyslu. Používáme mezioborový výzkum k pochopení složitých strategií studenokrevných (ektotermních) organismů vůči měnícím se teplotám prostředí. Zaměřujeme se jak na biotické a abiotické faktory ovlivňující behaviorální, fyziologické a genetické mechanismy termální adaptace, tak i na její ekologické a evoluční důsledky s použitím experimentálních a modelovacích přístupů. Jako studované systémy většinou používáme obojživelníky a různé druhy hmyzu, ryb nebo šupinatých plazů, které s nimi interagují. Naše výsledky přinášejí důležité implikace nejen pro základní výzkum, ale také pro předpovědi dopadů klimatických změn na populační dynamiku těchto ohrožených obratlovců.

vedoucí skupiny

+420 560 590 603, gvozdik@ivb.cz, fyziologická a evoluční ekologie

odborný pracovník

sugerkova@ivb.cz,

postdoktorand

urtzi.enriquez@gmail.com, evoluční a fyziologická ekologie