Diverzita a fyziologické mechanizmy stárnutí v populaci volně žijícího pěvce (2021–2023)

Číslo projektu 21-22160S
I. číslo G340
Období 1. 1. 2021 — 31. 12. 2023

Pochopení fyziologických, evolučních a ekologických zdrojů variability v životních historiích volně žijících jedinců a důsledků této variability pro jejich fitness je ústředním tématem současného evolučně-ekologického výzkumu stárnutí. V projektu navrhujeme studovat tuto problematiku s využitím našich dlouhodobých demografických a fyziologických dat z volně žijících populací vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Vlaštovka je hojně studovaný druh pěvce, u něhož je možný sběr celoživotních dat díky extrémně vysoké míře věrnosti hnízdišti. Plánujeme využít soubor přístupů unikátně kombinující demografii, experimentální manipulace, kvantitativní genetiku, fyziologii, metabolomiku a systémovou biologii z cílem: (i) pochopit individuální heterogenitu ve stárnutí a životních historiích, včetně role dědičné variability a raného vývoje, (ii) prozkoumat asynchronicitu stárnutí v různých znacích a její důsledky pro fitness, (iii) zhodnotit nákladnost reprodukční investice, (iv) identifikovat metabolické biomarkery fitness a stárnutí a (v) testovat roli metabolické dysregulace v procesu stárnutí.