PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu - od teorie k praxi (2011–2014)

Číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0138
I. číslo 401
Období 1. 7. 2011 — 30. 6. 2014

PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi je společným projektem pěti organizací, které se zabývají zoologickým výzkumem a aplikací jeho poznatků v praktické ochraně přírody. Projekt vznikl pod patronátem Ústavu biologie obratlovců Akademie Věd ČR a podílí se něm tři přírodovědecké fakulty významných českých univerzit (Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích). Kromě těchto státem zřizovaných výzkumných a vzdělávacích organizací je partnerem projektu také občanské sdružení Daphne ČR, Institut aplikované ekologie, které se zabývá výzkumem, osvětou a poradenstvím v oblasti ekologie a zemědělství. Předpokladem projektu je, že v České republice je ustanoven jak kvalitní zoologický výzkum zaměřený na ochranu přírody, tak i orgány státní správy a neziskové organizace, jejichž posláním je praktickou ochranu přírody napl?ovat. Smyslem projektu je propojení těchto dvou často vzájemně oddělených oblastí. V praktické rovině jde o vzájemné předávání výsledků výzkumu, zkušeností a požadavků, především formou přednášek, seminářů a terénních exkurzí. Důležitou součástí projektu je také začlenění tohoto integrovaného přístupu do vzdělávacího systému vysokých škol a vzdělávání studentů prostřednictvím stáží a konferencí v ČR i v dalších zemích EU. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu skrze Operační program Vzdělávání pro kokurenceschopnost a ze státního rozpočtu.

WWW projektu: http://provaz.ivb.cz/