Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy (2011–2014)

Číslo projektu 11560/SOPK/2010
I. číslo 400
Období 1. 1. 2011 — 31. 12. 2014

Šlo o vědecký projekt ve formě veřejné zakázky pro AOPK ČR, který byl financován z Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Cílem projektu bylo s použitím několika různých metod monitoringu (GPS telemetrie, fotopasti, chlupové pasti, analýza DNA, analýza potravy, monitoring v terénu) zhodnotit stav populací velkých šelem na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu.

WWW projektu: www.beskydy.ivb.cz