TEAM

Skupina evoluční genetiky savců

Biodiverzita

Hlavní náplní výzkumu Skupiny evoluční genetiky savců je studium evolučních procesů, které ovlivňují vznik a zánik savčí rozmanitosti. Hlavním současným modelem jsou malí savci subsaharské Afriky. Cílem výzkumných aktivit je pochopit mechanismy vzniku biologické diverzity, popsat biogeografické vzory v její distribuci na kontinentální úrovni a přispět k ochraně míst, kde je evoluční rozmanitost obecně vysoká nebo jedinečná (endemická). Zajímají nás například otázky vzniku druhů (včetně definice a testování druhových konceptů), jejich evoluční historie od Miocénu do dnešní doby, vznik adaptací či vliv změn v prostředí na rozšíření druhů v minulosti i současnosti. K dosažení těchto cílů je využívána kombinace molekulárně-genomických, morfologických, ekofyziologických a dalších přístupů. Využíváme data z recentního terénního výzkumu v Africe, stejně jako hodnotný materiál a databáze nejrůznějších muzeí. Výsledky výzkumu mají také taxonomické dopady a mohou sloužit jako podklad v praktické ochraně druhů i celých ekosystémů.

vedoucí skupiny

+420 560 590 601, bryja@ivb.cz, molekulární ekologie

vědecký pracovník kmenový

+420 532 290 156, onmikula@ivb.cz, fylogeneze a morfologie hlodavců

odborný pracovník

+420 560 590 621, bryjova@ivb.cz, molekulární genetika

doktorand

brosseau@ivb.cz,
490619@mail.muni.cz, ecology and evolution of African small mammals
+420 605 473 942, mizerovska@ivb.cz, fylogeografie afrických hlodavců
+420 775 250 836, gechozol@gmail.com, biogeography, phylogenetics

ostatní administrativní a techničtí pracovníci

hrudova@ivb.cz,