Fyloregiony subsaharské Afriky: Drobní savci jako vhodná skupina pro kvantifikaci evoluční diverzity a jedinečnosti (2023–2025)

Číslo projektu 23-06116S
I. číslo G351
Období 1. 1. 2023 — 31. 12. 2025

Mezi nejdůležitější limity znalostí o biodiverzitě ve velkém měřítku patří nedostatek informací o taxonomii druhů, jejich rozšíření a evolučních vztazích. V tomto projektu navrhujeme použít drobné zemní savce (hlodavce a rejsky) jako velmi vhodné skupiny organismů k identifikaci faktorů utvářejících biodiverzitu v Africe. Genomická data budou použita pro (i) kvantifikaci evoluční diverzity (např. nalezení geografických center biodiverzity a endemismu), (ii) parametrizovaný popis její dynamiky (např. míry diverzifikace, testování alternativních hypotéz hromadění rozmanitosti v určitých oblastech) a (iii) syntetický biogeografický scénář (např. rekonstrukce ancestrálních oblastí výskytu, evoluční původ bioregionů). Projekt je založen na dostupnosti unikátní sbírky genetického materiálu a souvisejících dat a na úzké spolupráci s dalšími týmy pracujícími v jiných částech Afriky. Navrhovaný přístup umožní jedinečnou analýzu vzorců biologické rozmanitosti a souvisejících procesů v kontinentálním měřítku a může mít důležité dopady, např. při hledání prioritních oblastí pro ochranu přírody.