TEAM

Evoluční interakce holobiontů

Biodiverzita

Tato skupina se specializuje na evoluční historii a interakce mezi obratlovci a přidruženou komunitou mikroorganismů zahrnující viry, bakterie, mikroskopické houby a makroparazity. Studovanými hostitelskými organismy jsou ptáci a drobní savci, se zvláštním zaměřením na hybridní zónu myši domácí. Ve výzkumu této skupiny se prolínají tři hlavní témata: 1) Na hybridních zónách hlodavců zkoumáme hostitelskou specificitu patogenů a parazitů, roli rekombinace u hostitelských přeskoků a význam mikrobiomu při vzniku druhů. 2) Celosvětové rozšíření a ekologická diverzifikace hlodavců nám umožňuje studovat funkci mikrobiomu při adaptaci hostitele, včetně adaptace na synantropní životní podmínky. 3) Studiem mikrobiomu a metabolomu peří a ptačí mazové žlázy zjišťujeme komplexní roli mikrobiomu tělního pokryvu ptáků v produkci antimikrobiálních a chemosignalizačních sloučenin a jejich význam v čichové komunikaci a obraně před patogeny.

vedoucí skupiny

+420 560 590 613, joellegouy@gmail.com, molekulární epidemiologie

vědecký pracovník kmenový

+420 568 423 194, cizkova@ivb.cz, molekulární biologie a genetika
+420 560 590 621, javurkova@ivb.cz, ekofyziologie ptáků

odborný pracovník

+420 605 464 704, a.fornuskova@seznam.cz, koevoluce patogenů s hostiteli

postdoktorand

+420 221 951 803, schmiedova@ivb.cz, gastrointestinální mikrobiota u obratlovců

doktorand

petruzela@ivb.cz, molekulární parazitologie

diplomant

kratochvilova@ivb.cz,