TEAM

Skupina pro výzkum biodiverzity zemědělské krajiny

Biodiverzita

Intenzifikace zemědělského hospodaření představuje hlavní hybatel globálních změn ve využívání půdy či ztrátu přírodních stanovišť a je zodpovědná za dramatický pokles biologické rozmanitosti. Z toho důvodu se zastavení ztráty biologické rozmanitosti zemědělské krajiny stalo prioritou ochrany přírody na globální a regionální úrovni. Náš výzkum je zaměřen na porozumění faktorů ovlivňující ekologii, druhovou rozmanitost, početnost a časovo-prostorovou distribuci volně žijících živočichů obývající rozdílné typy zemědělské krajin. Zejména studujeme vliv role struktury krajiny, intenzity zemědělského hospodaření a různých ochranářských opatření (např. agroenvironmentální programy, šetrnější zemědělské postupy) na biodiverzitu zemědělské krajiny. Naše výsledky mají silný aplikační potenciál a mohou být využity při ochraně cílových druhů a populací, či zvýšení efektivity různých managementových opatření.

Internetové prezentace

https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/sycek-obecny/

https://www.facebook.com/OchranaSycka/

https://www.facebook.com/vrabcivzoo

vedoucí skupiny

+420 387 775 611, martin.sali@post.cz, ekologie ptáků a savců

doktorand

alexyks95@gmail.com, ochranářská biologie
malavikamadhavan98@gmail.com, ekologie a evoluce
ssangeethspeaks@gmail.com, ochranářská biologie

Studenti

Dominika Rášková: Inter-annual survival of the house sparrow (Passer domesticus): analysis based on the colour ringing. (Mgr. práce, školitel)

Petra Korencová: Exploring the differences in predator recognition and mobbing intensity of sedentary and migratory bird species within and outside predator distribution range. (Mgr. práce, školitel)

Iveta Stýblová: Diet of the critically endangered little owl (Athene noctua) during the breeding season: analysis based on camera monitoring. (Mgr. práce, školitel)