Centrum pro biodiverzitu (2005–2011)

Spoluřešitel
Číslo projektu LC06073
I. číslo 126
Období 1. 1. 2005 — 1. 1. 2011

Smyslem založení Centra bylo posílit základní výzkum biodiverzity, vytvořit vzájemně úzce propojenou síť špičkových vědeckých pracovišť v ČR a zvýšit kvalitu výchovy mladých odborníků.