TEAM

Herpetologická diverzita (HerpDiv)

Biodiverzita

Studujeme diverzifikační a speciační procesy u obojživelníků a plazů za využití fylogeografických přístupů na pomezí populační genomiky a fylogenomiky. Hlavním cílem našeho výzkumu je lépe porozumět skutečné a často stále přehlížené rozmanitosti herpetofauny v kontextu evoluční historie této skupiny obratlovců. Adekvátní delimitace druhů je zcela zásadní pro jakékoliv další evolučně-ekologické studie a zejména pro management ochrany přírody. Geograficky se zabýváme především západním Palearktem (Evropa, západní Asie, severní Afrika) a tropickou Afrikou.

Web page: http://www.vaclavgvozdik.com

vedoucí skupiny

+420 560 590 622, vaclav.gvozdik@ivb.cz, evoluční historie, herpetologie

doktorand

czurda@ivb.cz, biogeography, taxonomy
+420 737 940 228, necas@ivb.cz, herpetologie

diplomant

bartos@ivb.cz,