Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice (2015–2016)

Číslo projektu MGSII-40
I. číslo G408
Období 19. 1. 2015 — 30. 4. 2016

Jde o přípravu návrhu programu péče pro zvláště chráněné druhy – rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice.