Srovnávací genomika a hybridizace parazitů s ohledem na míru divergence hostitelů (2018–2020)

Číslo projektu 18-19629S
I. číslo G322
Období 1. 1. 2018 — 31. 12. 2020

Hybridní zóny parazitů jsou stále nedostatečně studovány navzdory tomu, že se jedná o unikátní přírodní laboratoře vhodné pro výzkum mechanismů vzniku adaptací a hostitelské specificity. Systém, ve kterém se potkávají populace hostitele s různou mírou divergence, umožňuje studovat vliv odlišnosti hostitele na míru introgrese diferencovaných genomů jeho parazitů. V projektu navrhujeme studovat tuto introgresi u betaherpesvirů a hlístic rodu Syphacia u hlodavců Mastomys natalensis. V Tanzánii se potkávají a hybridizují tři vnitrodruhové taxony tohoto hlodavce. Předpokládáme, že pro hostitele i parazita se budou bariéry introgrese zvyšovat s rostoucí divergencí hostitelských taxonů. Kontaktní zóny mezi příbuznějšími hostiteli budou mít širší kliny v alelických frekvencích než u taxonů evolučně vzdálenějších a tato patrnost by měla být ještě výraznější pro parazity, vzhledem k jejich kratší generační době. Srovnání vzoru genomické introgrese u hostitele i parazita nám umožní rovněž identifikovat klíčové geny pro interakce mezi hostiteli a jejich parazity (například geny tzv.“emergence“).