Genetická struktura populací jelena siky v České republice (2009–2012)

Číslo projektu GA524/09/1569
I. číslo 378
Období 1. 1. 2009 — 31. 12. 2012

Cílem projektu byla analýza genetické struktury populace jelena siky v České republice, určení původu introdukovaných jedinců a jejich příslušnost k některým z dnes uznávaných poddruhů, a stanovení míry hybridizace s jelenem lesním a to jak v populacích žijících ve volné přírodě, tak u jedinců chovaných v oborách.