Drobní savci východoafrických hor: evoluce rozmanitosti a endemismu v jednom z celosvětově nejdůležitějších center biodiverzity (2020–2022)

Číslo projektu 20-07091J
I. číslo G339
Období 1. 1. 2020 — 31. 12. 2022

Odhady prostorového rozložení biodiverzity a predikce budoucích změn jsou založeny na geografickém rozšíření jednotlivých druhů. To může vést k chybným závěrům i u dobře známých taxonů jako jsou savci, protože: (i) druhy jsou nesprávně či neporovnatelně vymezeny a taxonomie je neustálená; (ii) i u dobře definovaných druhů existuje o jejich rozšíření málo informací, zejména v tropických oblastech. V projektu navrhujeme využít unikátní materiál drobných savců nashromážděný v posledních 30 letech v oblasti Východního Afromontánního biodiverzitního hotspotu, jednoho ze světově nejvýznamnějších center endemismu, k dosažení následujících cílů: (i) přehodnocení prostorové distribuce biodiverzity za využití standardizované fylogenomické a funkční kvantifikace; (ii) testování alternativních evolučních hypotéz vzniku vysoké diverzity/endemismu, týkajících se zejména vlivu lokální geomorfologie a historických změn klimatu. Kromě pochopení evolučních mechanismů formujících hotspoty biologické rozmanitosti přinese projekt přímá doporučení pro ochranářský management.