Viromika myši domácí na hybridní zóně v Evropě: model pro studium šíření virů a překonávání druhových bariér (2022–2024)

Číslo projektu 22-32394S
I. číslo G345
Období 1. 1. 2022 — 31. 12. 2024

Mnoho emergentních onemocnění je způsobeno viry, které jsou schopné překonat druhové bariéry. Sekvenování „High throughput sequencing“ (HTS) vedlo k bezprecedentním objevům týkajících se rozmanitosti virů, a to i v dobře studovaných modelech, jako je myš domácí. Naším cílem je využít známý kontext evropské hybridní zóny myši domácí (HZMD) ke zkoumání faktorů, které se podílejí na šíření virů se zvláštním zaměřením na jejich rekombinaci a genetickou přestavbu. Díky cílenému obohacení genomu metodou “capture-based” a HTS provedeme rozsáhlý screening virů ve „staré“ a „recentní“ části HZMD. Následně se zaměříme na faktory prostředí a hostitelů s ohledem na geografickou distribuci virové komunity napříč HZMD. Rovněž budeme identifikovat události rekombinace/genetické přestavby, porovnáme vzory a procesy pro různé genomové architektury virů a jejich přenos v komunitě hlodavců.