Věda všemi smysly (2012–2014)

Číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0026
I. číslo 402
Období 1. 7. 2012 — 30. 6. 2014

Věda všemi smysly je projekt financovaný z Evropského sociálního fondu Operačního programu Vzdělávání pro kokurenceschopnost.

Nositelem tohoto projektu je Ústav biologie obratlovců, v.v.i. a centrum aktivit bude především na jeho detašovaném pracovišti – Oddělení populační biologie ve Studenci (okres Třebíč) a na terénní stanici Mohelenský mlýn (obec Mohelno).

Cílem projektu Věda všemi smysly je přiblížení vědy a základního výzkumu v oblasti biologie obratlovců široké veřejnosti, studentům a pedagogům biologických oborů na všech stupních vzdělávání. Druhým cílem je zpestření a zkvalitnění výuky biologie především na středních a základních školách a třetím cílem je doplnění kontinuálního vzdělávání doktorandů a vědeckých pracovníků UBO AVČR.

WWW projektu: http://zivaveda.ivb.cz/