Interkace mezi genetikou, ekologií a symbionty ve dvou adaptivních radiacích hlodavců z Nové Guiney (2023–2025)

Číslo projektu 23-07216S
I. číslo G352
Období 1. 1. 2023 — 31. 12. 2025

Evoluční radiace po kolonizacích nových oblastí s volnými ekologickými nikami, jsou popisovány jako adaptivní, tj., probíhající skrze ekologickou speciaci. Nicméně, alopatrické mechanismy mohou hrát rovněž roli, zvláště v topograficky rozličném prostředí. V tomto projektu se zaměříme na unikátní systém hlodavců z ostrova Nová Guinea (NG), na kterém se odehrály dvě časově oddělené radiace, po kolonizaci ostrova předky současných hlodavců tribů Hydromyini (7 mya) and Rattini (1 mya). Pomocí multidisciplinárního přístupu, spojujícího genomiku, ekologii, parazitologii a mikrobiologii, charakterizujeme a srovnáme tyto dvě radiace NG hlodavců. S využitím genomických sekvenčních dat popíšeme genetické vzorce uvnitř a mezi druhy hlodavců. Vysledujeme ko-evoluční historii symbiontů (střevní bakteriom, helminti) a jejich hostitelů z řad NG hlodavců. Tato data, spolu s daty o ekologii a geografii hlodavců, nám umožní prozkoumat mechanizmy, které stojí za diverzifikací NG hlodavců a srovnat jejich relativní vlivy ve zkoumaných radiacích.