TEAM

Laboratoř výzkumu myší

Biodiverzita

Tato skupina si klade za cíl studovat alelickou variabilitu ve čtyřech speciačních genech (Prdm9, Hstx a Slx, Sly), které způsobují sterilitu nebo poškozují spermie v hybridních jedincích mezi dvěma poddruhy myši domácí: myši západní (Mus musculus musculus) a myši východní (M. m. domesticus). Konkrétně se ptáme, jaký podíl interagujících alel je spojen s hybridními defekty spermatogeneze v křížencích vzniklých mezipoddruhovým křížením kmenů myší. K tomu využíváme unikátní kolekci 80 inbredních kmenů odvozených z divokých populací myší z celého světa.

vedoucí skupiny

+420 560 590 602, jpialek@ivb.cz, hybridní zóny, populační genetika

postdoktorand

+420 568 627 950, dureje@ivb.cz, behaviorální genetika a speciace

doktorand

+420 732 368 720, zikova@ivb.cz, molekulární biologie a genetika (v současnosti na MD)

ostatní administrativní a techničtí pracovníci

jpialkova@seznam.cz, technik
+420 568 627 950, rouskova@ivb.cz, technik