Mgr. Veronika Javůrková, Ph.D.


Pozice: postdoktorand
Zaměření: ekologie a ekofyziologie ptáků
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 621
Mobil: +420 602 530 986
E-mail: veronika.javurkovagmail.com

 • význam mikroorganismů v evoluci životních strategií ptáků,
 • reprodukční ekologie ptáků – maternální efekty, antimikrobiální proteiny, antimikrobiální potenciál ptačí skořápky – pigmentace jako odpověď na mikrobiální zátěž; inkubační pattern a inkubační chování,
 • behaviorální ekologie – antipredační chování,
 • fyziologické aspekty hormonální regulace u ptáků – komparativní přístupy pro hodnocení vlivu hormonů v evoluci reprodukčních a životních strategií tropických a temperátních druhů ptáků.

Řešené projekty

 • post-doktorské téma ve spolupráci s RNDr. Petrem Procházkou, Ph.D. a jeho GACR projektem Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků a doc. Josefem Bryjou, Ph.D. zaměřený na molekulární analýzu bakteriální zátěže v peří a jejich evoluční význam u dálkových migrantů.

Ukončené projekty

 • hlavní řešitel:
 • 2007–2009: projekt GAUK 151607/B-Bio/PřF - Funkční ekologie konstrukce hnízda a výběru umístění hnízda u vrubozobých.
 • 2010–2011: projekt GAUK 147610/B-Bio/PřF - Vliv antimikrobiálních proteinů bílku a částečné inkubace na reprodukční úspěšnost prekociálních druhů ptáků.
 • spoluřešitel:
 • 2006–2007: projekt GAUK 181/2005/B-BIO/PřF - Individuální reprodukční strategie kachny divoké studované neinvazivními přístupy molekulární ekologie.
 • 2008–2010: projekt VaV SP/2D3/60/08 - Integrovaný výzkum vlivů a důsledků vypouštění uměle odchovaných kachen divokých na vodní a mokřadní ekosystémy s použitím moderních ekologických a genetických přístupů.

Vzdělání

 • 2001–2003: bakalářské studium - Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Systematická biologie a ekologie.
 • 2004–2007: magisterské studium – Univerzita Karlova v Praze - Zoologie, diplomová práce: Antipredační strategie kachny divoké (Anas platyrhynchos), (vedoucí T.Albrecht).
 • 2008–2011: postgraduální studium - Univerzita Karlova v Praze - Zoologie, disertační práce: Investice do reprodukce a obrany hnízda u vrubozobých, (vedoucí T.Albrecht).

Zaměstnání

 • 2009–2012: vědecký pracovník - Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie,
 • 2012-současnost: odborný asistent - Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie,
 • 2013–současnost: postdoktorand - Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Studenec.

Současní bakalářští a magisterští studenti

 • Bc. Markéta Kyptová: Vliv podmínek prostředí na zimovišti a během tahu na intenzitu a patogenitu bakteriální zátěže v peří rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus).
 • Bc. Lucie Novotná: Teplotně závislá antimikrobiální aktivita bílkových proteinů u prekociálních a altriciálních druhů ptáků.
 • Bc. Monika Pokorná: Antimikrobiální potenciál jednotlivých komponent ptačí skořápky.
 • Jan Mengr: Fyziologická podstata variability v pigmentaci ptačí skořápky.

Bývalí bakalářští studenti

 • Markéta Kyptová, 2013: Diverzita a evoluční význam peří degradujících bakterií u ptáků.
 • Lucie Novotná, 2013: Role mikroorganismů v evoluci reprodukčních strategií ptáků.
 • Martina Nacházelová, 2013: Mechanismy vztahu melaninového zbarvení a behaviorálních.

Publikace

2018

Krkavcová E., Kreisinger J., Hyánková L., Hyršl P., Javůrková V.: The hidden function of egg white antimicrobials: egg weight-dependent effects of avidin on avian embryo survival and hatchling phenotype, Biology Open 7 (2018) .


2015

Javůrková V., Krkavcová E., Kreisinger J., Hyršl P., Hyánková L.: Effects of experimentally increased in ovo lysozyme on egg hatchability, chicks complement activity, and phenotype in a precocial bird, Journal of Experimental Zoology. Part A: Ecological Genetics and Physiology 323 (2015) 497-505.


2014

Javůrková V., Albrecht T., Mrázek J., Kreisinger J.: Effect of intermittent incubation and clutch covering on the probability of bacterial trans-shell infection, Ibis 156 (2014) 374-386.


2013

Gvoždík V., Javůrková V., Kopecký O.: First evidence of a paedomorphic population of the smooth newt (Lissotriton vulgaris) in the Czech Republic, Acta Herpetologica 8 (2013) 53-57.