Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D.


Pozice: postdoktorand
Zaměření: termální biologie
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 608
E-mail: radovan.smolinskygmail.com

Výzkumné směry

  • termální biologie ektotermů.

Vzděláni

  • 1999-2004: inženýrské studium - Technická univerzita Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky. Práce: Štruktúra krajiny a plazy (Reptilia) NP Slovenský kras, (Ing.).
  • 2002-2004: doplňující pedagogické studium - Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica, pedagogická fakulta.
  • 2004-2009: doktorské studium - Univerzita Komenského Bratislava, přírodovědecká fakulta. Práce: Osifikácia otokcipitálnej oblasti úplne sformovaného chondrokránia krokodíla morského (Crocodylus porosus).
  • 2008-2012: doktorské studium - Masarykova Univerzita Brno, přírodovědecká fakulta. Práce: Úloha interakcí mezi predátorem a kořistí pro koadaptaci termální biologie u čolků, (vedoucí L.Gvoždík).

Publikace

2017

Jablonski D., Hegner D., Smolinský R.: Natrix natrix (Grass Snake). Maximum elevation., Herpetological Review 48 (2017) 215.


2016

Smolinský R.: A case of partial melanism in Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) from the Czech Republic, Herpetozoa 29 (2016) 110-112.


2015

Gvoždík L., Smolinský R.: Body size, swimming speed, or thermal sensitivity? Predator-imposed selection on amphibian larvae, BMC Evolutionary Biology 15 (2015) .


2014

Smolinský R., Gvoždík L.: Effect of temperature extremes on the spatial dynamics of predator–prey interactions: a case study with dragonfly nymphs and newt larvae, Journal of Thermal Biology 39 (2014) 12-16.


2013

Smolinský R., Gvoždík L.: Does developmental acclimatization reduce the susceptibility to predation in newt larvae?, Biological Journal of the Linnean Society 108 (2013) 109-115.


2012

Smolinský R., Gvoždík L.: Interactive influence of biotic and abiotic cues on the plasticity of preferred body temperatures in a predator–prey system, Oecologia 170 (2012) 47-55.


2011

Kurdíková V., Smolinský R., Gvoždík L.: Mothers matter too: benefits of temperature oviposition preferences in newts, PLoS ONE 6 (2011) .


2009

Smolinský R., Gvoždík L.: The ontogenetic shift in thermoregulatory behaviour of newt larvae: testing the "enemy-free temperatures" hypothesis, Journal of Zoology 279 (2009) 180-186.